Siltasaariseura ry on alueensa - Siltasaari ja Hakaniemi - kaupunginosayhdistys, joka toimii asukkaiden ja jäsentensä viihtyvyyden ja yhteisöllisyyden edistämiseksi sekä alueensa kehittämiseksi esteettisiä ja kulttuurisia arvoja noudattaen

Tarkoituksensa toteuttamiseksi yhdistys pyrkii toimialueensa etujärjestönä vaikuttamaan aluetta koskevaan päätöksentekoon

  • alottein, esityksin ja lausunnoin 
  • järjestää kokous- ja esitelmätilaisuuksia sekä ohjelma- ja julkaisutoimintaa.
  • toimeenpanee erilaatuisia juhla- ja viihdetilaisuuksia sekä edistää alueensa harrastustoimintaa retkillä ja opintomatkoilla.
 

MATKAT JA RETKET

Matkat ja retket hoitaa sisaryhdistyksemme

Töölöläisen Kulttuurikerho ry.

Matkoille ilmoittautuminen tapahtuu sähköpostilla suoraan toolokulttuuri@elisanet.fi -sähköpostiin. Maininta "Siltasaariseura/jäsen" oikeuttaa matkoille alennetun jäsenhinnan  jäsenmaksun maksaneille Siltasaariseuran jäsenille. Ilmoita myös puhelinnumerosi.

Maksut Töölöläisen Kulttuurikerho

Tilinumero: NORDEA FI66 1011 3000 2536 65.

 

 

TOIMISTO ON SULJETTU.

PANKKITILI: NORDEA FI19 1011 3007 2000 99

Sähköposti: siltasaariseura@gmail.com

Kotisivut: siltasaariseura.fi

Alla olevasta linkistä pääset kotikaupunkipolulle.

www.kotikaupunkipolut.fi